Profesjonalne usługi z zakresu BHP i Ppoż. w lublinie

Nadzór BHP

Zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wykonuje pracodawca przy pomocy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Służba BHP pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowy zakres jej zadań reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.u. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

PULS BHP oferuje Państwu korzystne warunki tzw. outsourcingu usług BHP (stała obsługa BHP).

Nadzór BHP

designer111 / Photocase

Świadczymy pełen zakres usług w dziedzinie BHP oraz Ppoż. poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach. Działając jako zewnętrzna Służba BHP dopełniamy wszelkich czynności wymaganych przepisami od każdego pracodawcy.

Stała obsługa BHP i Ppoż. może obejmować następujące zagadnienia:

 • ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy – tworzenie i aktualizacja dokumentacji
 • tworzenie i nadzór nad dokumentacją w zakresie BHP
 • współpraca z laboratoriami posiadającymi akredytację w zakresie pomiarów środowiska pracy
 • prowadzenie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy
 • prowadzenie kart badań i pomiarów czynników szkodliwych
 • udział w opracowaniu zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej na poszczególnych stanowiskach pracy
 • wypadek przy pracy – prowadzimy postępowanie powypadkowe, ustalamy przyczyny i okoliczności wypadków, tworzymy niezbędną dokumentację, prowadzimy niezbędne rejestry
 • doraźne i okresowe kontrole BHP w zakładzie pracy lub np. budowie (sporządzanie raportu z kontroli wraz z dokumentacją fotograficzną)
 • analiza stanu warunków BHP w zakładzie pracy – tworzenie okresowych raportów dla pracodawcy
 • analiza przyczyn wypadków przy pracy – dokonujemy analizy wypadkowości oraz wdrażamy programy poprawy warunków BHP celem minimalizacji kosztów przedsiębiorstwa
 • doradztwo pracodawcy i osobom kierującym pracownikami w zakresie prawa pracy
 • reprezentowanie pracodawcy przed organami nadzorującymi warunki pracy takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna oraz uczestniczenie w trakcie kontroli, odpowiadanie i przygotowywanie dokumentacji pokontrolnej. Ta usługa jest jedynie realizowana dla firm gdzie mamy obsługę BHP
 • inne usługi w zakresie BHP wynikające z potrzeb zakładu pracy.
Dlaczego stała obsługa BHP z PULS BHP jest opłacalna dla pracodawcy?
 • Klient skupia się na swojej głównej działalności, sprawy BHP powierza doświadczonym specjalistom,
 • Klient oszczędza czas, który może spożytkować na szereg innych czynności,
 • Klient oszczędza pieniądze – outsourcing usług BHP jest o wiele tańszy niż zatrudnianie Specjalisty ds. BHP nawet na część etatu,
 • Klient indywidualnie negocjuje ceny stałej obsługi, a ponadto od początku wie, za co płaci i dlaczego.

Nasi specjaliści spełniają wszystkie wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadają uprawnienia pedagogiczne i pełne uprawnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.