Profesjonalne usługi z zakresu BHP i Ppoż. w lublinie

Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

§ 44.1. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 30 maja 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) określa, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Natomiast wg Art. 2091 §1. pkt.2a Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Proponujemy Państwu szkolenia, dzięki którym nie tylko zrealizujecie obowiązek, jaki na pracodawcę nakłada Kodeks pracy, to szansa na zdobycie umiejętności i wiedzy, która ratuje ludzkie życie w pracy i poza nią.

Uczestnik kursu nauczy się jak:

  • prawidłowo wykonywać czynności reanimacyjne
  • opatrywać rany i unieruchamiać złamane kończyny
  • właściwie ratować osoby z objawami zawału serca
  • postępować w przypadku niedrożności dróg oddechowych
  • w prawidłowy sposób wezwać pomoc medyczną
  • a także inne umiejętności niezbędne w ratowaniu zdrowia i życia (wg Państwa zlecenia).

Nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych ratowników medycznych. Ograniczamy do minimum wiedzę teoretyczną. Szkolenie to w 90% zajęcia praktyczne.