Profesjonalne usługi z zakresu BHP i Ppoż. w lublinie

Postępowanie powypadkowe

W przypadku, gdy pracownik uległ wypadkowi, głównym celem podjętego po jego nastąpieniu postępowania jest ustalenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, czy w drodze do lub z pracy i jakie były jego przyczyny.

Obowiązki pracodawcy z tym związane określone są w art. 234 Kodeksu pracy oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870).

Pracodawca powołuje zespół powypadkowy, który ustala przyczyny i okoliczności wypadku oraz sporządza dokumentacje powypadkową. W skład zespołu powypadkowego zawsze wchodzi pracownik służby BHP.

W związku z powyższym firma PULS BHP oferuje swoje usługi w tym zakresie.

Postępowanie powypadkowe

Powermind / Photocase

Ustalamy okoliczności i przyczyny następujących wypadków:

 • wypadków przy pracy pracowników (lekkich, ciężkich, śmiertelnych, zbiorowych)
 • wypadków przy pracy zleceniobiorców
 • wypadków przy pracy pracodawców
 • wypadków uczniów
 • wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy
 • wypadków w drodze do pracy i z pracy

W zakresie sporządzenia dokumentacji powypadkowej otrzymują Państwo:

 • uczestniczenie w zespole powypadkowym
 • klasyfikacja prawna wypadku
 • sporządzenie protokołu powypadkowego lub karty wypadku
 • zebranie wyjaśnień od poszkodowanego
 • zebranie informacji od świadków wypadku
 • w sytuacji wypadków komunikacyjnych zwrócenie się z pismem do policji w celu otrzymania informacji o okolicznościach zdarzenia
 • zwrócenie się z pismem o opinię lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku
 • sporządzenie statystycznej karty wypadku Z-KW
 • dokonanie wpisu do rejestru wypadków przy pracy
 • przygotowanie wniosków do ZUS w celu wypłaty świadczeń z tytułu wypadku
 • zgłoszenie wypadku i współpraca z Państwową Inspekcją Pracy i Prokuraturą w sytuacji wystąpienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego.

Po otrzymaniu zlecenia niezwłocznie przystępujemy do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku. Dokładamy wszelkich starań, aby w ustalonym prawem 14 dniu ustalić okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzić niezbędną dokumentację.