Profesjonalne usługi z zakresu BHP i Ppoż. w lublinie

Szkolenia BHP

Pracodawca, aby prawidłowo wykonywać swoje obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, powinien dążyć do zaznajomienia zatrudnionych pracowników z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, zagrożeniami na stanowiskach pracy i sposobami ich wyeliminowania. Dokonuje tego w formie szkoleń prowadzonych w zakładzie pracy. Obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia uszczegółowione są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych. Jesteśmy mobilni oraz elastyczni. Czas i miejsce szkolenia staramy się zawsze dostosować do potrzeb Klienta.

Szkolenia prowadzimy w sposób nowoczesny i aktywny przy użyciu autorskich prezentacji multimedialnych, filmów instruktażowych. Omawiamy okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy zaistniałych w danej branży, podajemy przykłady z orzecznictwa sądowego. Tematykę i sposób prowadzenia szkolenia dostosowujemy do danej grupy zawodowej. Na naszych szkoleniach nie czytamy rozporządzeń, tylko przekazujemy to co najistotniejsze jest dla pracownika.

Dokładamy wszelkich starań, aby uczestnicy szkolenia wynieśli z niego nie tylko materiały szkoleniowe, ale również praktyczną wiedzę.

Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami oferujemy szkolenia zarówno w grupie jak i indywidualne szkolenia w formie samokształcenia kierowanego.

Szkolenia BHP (wstępne i okresowe) prowadzone są w oparciu o programy opracowane dla poszczególnych grup zawodowych.

Szkolenie wstępne, ważne jest:

  • dla osób kierujących pracownikami, przez okres 6 miesięcy,
  • dla osób wykonujących pracę na pozostałych stanowiskach, przez okres 12 miesięcy.

Szkolenie okresowe, ważne jest:

  • dla pracowników administracyjno – biurowych, przez okres do 6 lat
  • dla grup zawodowych takich jak lekarze, nauczyciele, pracownicy socjalni przez okres do 5 lat
  • dla pracowników inżynieryjno – technicznych, przez okres do 5 lat
  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, przez okres do 5 lat
  • dla pracowników Służby BHP, przez okres do 5 lat
  • dla stanowisk robotniczych, przez okres do 3 lat
  • dla stanowisk robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników (prace szczególnie niebezpieczne), przez okres do 1 roku.