Profesjonalne usługi z zakresu BHP i Ppoż. w lublinie

Doradztwo BHP

Jednym z głównych zadań pracodawców jest ochrona zdrowia i życia zatrudnionych przez nich pracowników. Ochrona ta przejawia się m.in. w zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, co zostało podniesione do rangi zasady prawa pracy wyrażonej w Kodeksie pracy w art. 15. Swoich obowiązków pracodawca nie wykonuje sam. Organizuje on kompleksowo oraz czuwa nad prawidłowymi warunkami pracy w zakładzie.

Firma PULS BHP świadczy usługi doradcze w zakresie:

  • audytu miejsca pracy pod kątem minimalnych wymagań prawnych BHP (mogą to być pomieszczenia biurowe, magazynowe lub hala produkcyjna)
  • postępowania pracodawcy w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej u pracownika
  • ustalenia stanowisk, na których pracownikom należy zapewnić napoje i posiłki profilaktyczne
  • opracowania tabeli przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej
  • opracowania oceny ryzyka zawodowego
  • ustalenia stanowisk pracy do pomiarów czynników szkodliwych środowiska pracy
  • opracowania programu działań organizacyjno – technicznych ograniczających narażenie na hałas i drgania mechaniczne
  • w zakresie pozyskania środków finansowych np. z ZUS na poprawę warunków BHP.