Profesjonalne usługi z zakresu BHP i Ppoż. w lublinie

Szkolenia PPOŻ.

Art. 2071 §1 Kodeksu pracy mówi, że pracodawca jest obowiązany przekazać pracownikom informacje o:

  • zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy
  • działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożenia
  • pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Jak również wg ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018r., poz. 620) art. 4 ust. 1 pkt. 6 „Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany m.in. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi”

Proponujemy Państwu szkolenia prowadzone przy wykorzystaniu autorskich prezentacji multimedialnych, filmów instruktażowych, przykładów z pracy Inspektora Ochrony Ppoż., podczas których uczestnicy w ciekawy i praktyczny sposób:

  • zdobędą wiedzę dotyczącą zagrożeń pożarowych w obiektach, przyczyn powstawania pożarów
  • poznają sposoby ochrony przed możliwością wystąpienia pożaru
  • nauczą się posługiwać sprzętem ppoż. (gaśnica, koc gaśniczy, hydranty)
  • dowiedzą jak zachować podczas ewakuacji.

W ramach szkolenia ppoż. pracownicy mogą zostać dodatkowo zapoznani z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną dla danego zakładu pracy.